messingscheibe

Messingscheibe oder Messingfußteil

Messingscheibe oder Messingfußteil

O ca. 285 mm u. ca. 12 kg. schwer. Gebraucht, keine Garantie, nur Abholung EUR 25,00 zu verk.D-90571 Schwaig0911507582925,-
Messingscheibe o. Metallfuss

Messingscheibe o. Metallfuss

Ø ca. 285 mm u. ca. 12 kg schwer, gebraucht, keine Garantie, nur Abholung EUR 25,00.D-90571 Schwaig0911507582925,-